چرا آموزش از طریق نمایش اهمیت دارد؟

وقتی مبحث آموزش از طریق نمایش به میان می‌آید، مرحوم آقای نیرزاده یادآوری می‌شود. مادرم  در کلاس اول ابتدایی  شاگرد آقای نیرزاده بود. تعریف می‌کرد هر درس جدید فارسی را آقای نیرزاده تدریس می‌کرد. معلم ثابت مدرسه‌شان نبود. فقط زنگ تدریس فارسی حضور پیدا می‌کرد. طبق محتوای هر درس خودش را آراسته می‌کرد، شخصیت‌های هر درس را نمایش می‌داد. اگر  ازدانش‌آموزی پرسش می‌کرد، پاسخ صحیح او را بی‌جواب نمی‌گذاشت و جایزه می‌داد.

در مقطع راهنمایی بودم، حالا کدام پایه را خیلی حضور ذهن ندارم. نمایشنامه‌ای در درس فارسی داشتیم. که معلم از منو تعدادی از دانش‌آموزان خواست آن را اجرا کنیم. بازگو کردن دیالوگ آن اثر برای معلم چنان اهمیت داشت که به اجرا وفرآیند کار، لباس‌های هریک از بازیگران نپرداخت. نمایش ول بشویی را شاهد‌ بودم. که از آن پس تا یک سال گذشته ازخواندن هرچه نمایشنامه است، متنفر شدم.

سمر چوراسیا(۲۰۲۳) آموزش از طریق نمایش ، یک روش آموزشی است که برای برقراری ارتباط یک ایده با کمک تصاویربصری مانند فلیپ چارت، پوستر، پاور پوینت و غیره استفاده می‌شود. نمایش فرآیندی است که به افراد آموزشمی‌دهد که چگونه کاری را بسازد یا به صورت گام به گام انجام دهد. همانطور که نشان می‌دهد، آنچه را که انجاممی‌دهد، «می‌گوید». یک نمایش همیشه یک محصول نهایی دارد. نکته کلیدی آموزش از طریق نمایش این است کهوقتی مخاطب به خانه رفت،  بتواند کاری را که شما به او آموزش دادهاید انجام دهد.

ارشد یوسف زاده (۲۰۲۰)، آموزش از طریق نمایش یک راهبرد آموزشی است که شامل نمایش زنده یک مفهوم، فرآیند یامهارت خاص توسط مربی است. این روش به دانش‌آموز اجازه می‌دهد برای مشاهده و شرکت در نمایش، فعالانه درفرآیند یادگیری مشارکت کند. با استفاده از وسایل کمک بصری، مثا‌لهای دنیای واقعی و کاربردهای عملی، روشنمایشی درک و حفظ مطالب را در دانش آموزان بهبود میبخشد.

معلم یک تسهیل کننده و متخصص در روش نمایش است که روش گام به گام را نشان میدهد یا مفهوم را در عمل ارائهمی دهد. در پاسخ، دانش‌آموزان به ناظران فعالی تبدیل می‌شوند که در طول نمایش یا پس از آن سؤال می‌پرسند،یادداشت‌برداری می‌کنند و در بحث‌ها شرکت می‌کنند.

مشارکت فعال، یادگیری بصری، یادگیری تجربی، مشارکت چندحسی و توسعه درک مفهومی ویژگی‌های تعیین‌کنندهروش نمایشی هستند. روش نمایشی با مشارکت فعال دانش‌آموزان در یادگیری، درک عمیق‌تر، تفکر انتقادی و توسعهمهارت‌ها را تقویت می‌کند.

از کجا شروع کنیم:

موضوع خود را انتخاب کنید:

موضوع باید متناسب با علایق، تجربه، دانش و مهارتهای شما باشد. باید هیجان انگیز باشد و کسل کننده، چالشبرانگیز و معمولی نباشد. اگر حوصلهتان سر رفته باشد، مخاطبانتان خسته خواهند شد.

ایده پردازی عبارت ست از:

ایده های متعددی برای موضوع ارائه دهید. هرچی بیشتر بهتر!

کاری که به خوبی انجام می دهید.

چیزی که دوست دارید بیشتر در مورد آن بدانید.

چیزی که دیگران ممکن است به آن علاقه داشته باشند.

چیزی که در مورد آن مشتاق هستید.

چیزی که شما به آن اعتقاد دارید.

چیزی که توانایی شما را به چالش میکشد.

از بین ایدههای خود یکی را انتخاب کنید که:

منحصر به فرد باشد و مناسب رده سنی مورد نظر باشد.

نکته کلیدی: برنامه ریزی دقیق باعث صرفه جویی در زمان  میشود و کلید ارائه موثر است.

سمر چوراسیا(۲۰۲۳)، آموزش از طریق نمایش، دارای ویژگی های زیر بیان می‌کند:

زمان برای تمرین قبل از اجرا در نظر گرفته شده است.

در این روش تمرکز بر تمامی دانش آموزان است.

مشکلات توسط دانش آموزان بیان و حل میشود.

عملکرد ساده و کند دارد.

تمام اقدامات احتیاطی رعایت میشود.

این یک استراتژی برنامه ریزی شده است.

اهداف آموزش از طریق نمایش بدیهی است.

همچنین وی نکاتی برای استفاده از روش تدریس نمایشی در موارد زیر مطرح می‌کند:

معلم باید طوری آموزش ببیند که بتواند از مطالب نمایشی استفاده کامل کند.

محل نشستن دانشآموزان باید به گونهای باشد که هیچ کس در مشاهده فعالیتهای نمایشی با مشکل مواجه نشود.

باید محل مناسبی برای نمایش در کلاس وجود داشته باشد. اندازه کلاس باید در نظر گرفته شود.

مقدار وسایل کمکی باید زیاد باشد تا در صورت خراب شدن مشکلی ایجاد نشود.

باید تخته سیاه داشته باشد.

برای افزایش قدرت استدلال و قدرت تفکر دانشآموزان باید سوالاتی پرسید.

اندازه وسایلی که استفاده می‌شود باید بزرگ باشد تا برای همه قابل مشاهده باشد.

باید برای یادداشت موارد مهم وقت گذاشت.

اهمیت آموزش مبتنی بر نمایش

آموزش از طریق نمایشی بسیار مهم است زیرا یادگیری دانش‌آموز را به روش‌های مختلف تسهیل می‌کند. دانش‌آموزانمی‌توانند با دیدن نحوه انجام کاری از آن بهره ببرند.

مراحل مربوط به یک رویه را بشناسید.

مهارتها را توسعه می‌دهد.

اعتماد به نفس را افزایش می‌دهد.

در فرآیند یادگیری، یادگیرنده فعالتر شرکت می‌کند.

مزایا

دانش آموزان میتوانند از نمایش به طرق مختلف بهرهمند شوند.

نمایش میتواند به دانش آموزان در درک چگونگی انجام یک کار کمک کند.

  نمایش میتواند به دانش آموزان در درک مراحل یک فرآیند کمک کند.

  نمایش میتواند به رشد مهارت دانش آموزان کمک کند.

نمایش میتواند به دانش آموزان در ایجاد اعتماد به نفس کمک کند.

  نمایش میتواند مشارکت دانش آموزان را در فرآیند یادگیری افزایش دهد.

معایب

آماده سازی و ارائه یک نمایش ممکن است زمان بر باشد.

اگر معلمی با فرآیندی آشنا نباشد، نمایش میتواند چالش برانگیز باشد.

اگر محتوای نمایش واضح و مختصر نباشد،  ارائه ممکن است دشوار باشد.

اگر معلم محتاط نباشد، نمایش میتواند خطرناک باشد.

عدم توجه به تفاوت فردی: موضوع تفاوت فردی را مورد توجه قرار نمی‌دهد. عقل تیز و عقل کند مجبورند با یک سرعتجذب شوند.

نمونه هایی از آموزش از طریق نمایش عبارت است از:

یک معلم علوم نشان میدهد که چگونه باید آزمایش کرد.

یک معلم ریاضی نحوه حل یک مسئله را نشان میدهد.

یک معلم زبان فارسی نحوه نوشتن یک پاراگراف را نشان میدهد.

  یک معلم تربیت بدنی نحوه انجام یک ورزش را به تصویر میکشد.

  یک معلم موسیقی نحوه نواختن یک ساز را نشان میدهد. (ارشد یوسف زاده،۲۰۲۰)

⭕️به نظر شما آموزش از طریق نمایش در دانشگاه هم کاربرد دارد؟

✍🏻صدف پورمنصف

samar chourasiya(2023).Demonstration Method of Teaching.https://www.samareducation.com/2022/06/demonstration-method-of-teaching.html?m=1

Arshad Yousafzai. The Demonstration Method of Teaching. https://zonofeducation.com/the-demonstration-method-of-teaching/#google_vignette

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *