آخرین مطالب

یک قطره احترام

یک قاشق برنج با خورشت قیمه در دهان فرزندش گذاشت. قاشق بعدی را با قاشق دیگر،  خودش چشید.  همسرش فریاد کشید: «غذای بچه رو نخور.»

ادامه مطلب »
تربیتی

نشست مدلسازی تربیت دختران

در نشست «مدلسازی در تربیت دختران» در دانشگاه تهران، در روز دوشنبه،۲۴ اردیبهشت۱۴۰۳، با سخنرانی آقای دکتر راحمی و سردبیری خانم دکتر عالی شرکت کردم.

ادامه مطلب »

افسانه‌ی سحرآمیز

خواهر و برادر درباره‌ی افسانه‌ها گفت و گو می‌کردند. ناگهان رومیزی از روی میز سر خورد و افتاد. جانا در حالی کهرومیزی را بر سرش کشیده

ادامه مطلب »