آخرین مطالب

مدیریت دانش| فصل اول

فصل اول ساحل لیسانس مدیریت آموزشی داشت. به تازگی دانشجوی فوق لیسانس رشته مدیریت آموزش عالی شد. شبی مهمانی منزل عمه اش دعوت بود که

ادامه مطلب »
تربیتی

نشست مدلسازی تربیت دختران

در نشست «مدلسازی در تربیت دختران» در دانشگاه تهران، در روز دوشنبه،۲۴ اردیبهشت۱۴۰۳، با سخنرانی آقای دکتر راحمی و سردبیری خانم دکتر عالی شرکت کردم.

ادامه مطلب »

افسانه‌ی سحرآمیز

خواهر و برادر درباره‌ی افسانه‌ها گفت و گو می‌کردند. ناگهان رومیزی از روی میز سر خورد و افتاد. جانا در حالی کهرومیزی را بر سرش کشیده

ادامه مطلب »
مدیریتی

مدیریت در ۴ ثانیه

از پله‌های دانشکده در کنار استاد پایین می‌آمد. ۱۰ دانشجو هم پشت ‌سرشان قدم بر‌می‌داشتند. وسط پله‌ها استادی با استادش رو به رو شد. سلام

ادامه مطلب »