داستان کفشی که مدیر آموزش شد

-کفش شماره‌ی ۲۱.

-کفش شماره‌ی۲۱.

-کفش شماره‌ی ۲۱.

+دوان دوان، تق‌تق. قرچ. تق‌تق.

-این صدای چه بود؟

+تق‌تق، نق زدن ستون فقراتم.

-نیروی جایگزین نداریم، باید از قبل فکر ستون فقراتت بودی.

+تق‌تق، تق‌تق.

قرچ. قرچ.

-ای داد بی‌داد باز که صدای قرچ می‌شنوم. لژت چطوره؟

+تق‌‌تق حکم فرد ذخیره‌ست تق‌تق. تق‌تق، خیالتان راحت.

قرچ، قرچ. تایپ‌ واژه‌ی «نیازسنجی» . قرچ. قرچ. پَق‌پَق. قرچ. قرچ. پَق‌پَق.

-نتیجه نیاز سنجی در سازمان چه شد؟

+تق‌تق، کف کارم منعطف بود تق‌تق. تق‌تق، به راحتی انجام شد.

-تو که فقط با این همه سر و صدا تازه واژه‌ی«نیازسنجی» را تایپ کردی.

+تق‌تق من پرسیدم پنجه گرد‌ها، قرچ. قرچ.

-وای لعنت بر ستون فقراتت، قرچ قرچ آن من را کلافه کرده، خب پنجه گردها چی؟

+تق‌تق سازمان را کوچک نشان می‌دهد.

-ای بمیری با این نتیجه‌ات. الان باید نیرو تعدیل کنیم یا اضافه کنیم؟

+تق‌تق نیرو‌ها را تیز کنی، ساختار سازمانت بلند جلوه می‌دهد.

-مرگ.

+تق‌تق اگر پنجه باریک را استخدام کنی ضرر می‌کنی. تق‌تق. تق‌تق.

-گفتم نیاز سنجی کن، نگفتم که آتیش بیار معرکه باش.

قرچ. قرچ. قرچ. قرچ.

-برای ستون فقراتت از بند تی استفاده کن شاید لال شود.

+تق‌تق آن وقت ساختار سازمانت را کوتاه جلوه می‌دهد.

-حالا بلند یا کوتاه مهم تویی که باید بمانی و گرنه گزارش نیاز‌سنجی لنگ به هوا می‌ماند. تو‌ برای شرایط بحران به چه اندیشیدی؟

+تق‌تق. تق‌تق. جنس مرغوب.

-زهر مار،  آخه بحران با مرغوب جور در می‌آید؟

+تق‌تق، بحران خاله‌ی کوچک نیاز سنجی‌ست.

-هذیان هم زیاد می‌گویی.

+تق‌تق چرم و پلاستیک ترندند. تق‌تق زیبا و بادوام. تق‌تق.

-مرده شور دوامت را ببرند.زیبایی بخور توی سرت.

+تق‌تق، از مغز کوچک من تق‌تق. تق‌تق، چه توقع‌های بزرگی داری.

-مغز کوچکت در سیاه و سفید نظیر ندارد.

+تق‌تق. قرچ. قرچ. تق‌تق. قرچ.قرچ.

-مرده شور قرچ قرچ صدای ستون فقراتت را ببرند. فرم نیاز سنجی تکمیل شد؟

+تق‌تق، تق‌تق. پَق پَق. تق ‌تق. پَق پَق. قرچ قرچ. تخت و بدون پاشنه و بدون لژ. سبکند. تق‌تق. تق‌تق. پَق پَق. تق ‌تق. پَق پَق.

-مرض. حالا سبکند یعنی چی؟

+تق‌تق، کارمندهایی هستند که از محدودیت کمتری برخوردارند. تق‌تق. تق‌تق. قرچ.قرچ.

-بمیری با آن کمرت. پس باید نیرو تعدیل کنم که نیرو جدید بیاورم.

+تق‌تق. تق‌تق. تو که تق‌تق. تق‌تق. صدای ستون فقرات من قرچ قرچ را نمی‌توانی  تق‌تق. تق‌تق ، تحمل کنی چطور می‌توانی تق‌تق. تق‌تق سازگاری در سازمانت ایجاد کنی؟!تق‌تق. تق‌تق. تق‌تق. قرچ. قرچ.

✍🏻صدف پورمنصف

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *