نگاهی کوتاه به معماری سازمانی

می توان معمار سازمانی را در عصر فراپیچیدگی مصداق این بیت از غزلیات صائب تبریزی دانست:

“چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج

گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج”

برای اینکه مفهوم معماری سازمانی را بهتر درک کنیم، در ابتدا باید به مفهوم سازمان بپردازیم.

سال اول کارشناسی ارشد بودم. روز چهارشنبه ، ساعت ..:۱۰ صبح با استاد آقای دکتر فتاح ناظم کلاس « مدیریت نیروی انسانی» داشتم. در اولین  جلسه، ایشان از «سازمان »چنین تعبیری را مطرح کردند؛ « خوانندگان و بینندگان نمایشنامه، سازمان را تشکیل نمی دهند ، اما افرادی که در نمایشنامه نقش ایفا می کنند، سازمان را تشکیل می دهند.»

 از طرفی واژه « معماری» هم طراحی یک ساختمان را برایمان تداعی می کند. در واقع در معماری، روانشناسی، هنر و زیبایی شناسی در کنار هم قرار می گیرد. *به عبارتی معماری یعنی طراحی، پيكره بندي و ساخت ساختارها.

*كريلی و اسلون (۲۰۱۴ )، معادله ای را برای معماری سازمانی مطرح می کنند؛

معماری سازمانی=راهبرد+ کسب و کار+ فناوری

در معماری سازمانی واژه ای بنام تغییر نهفته ست که  باید در راستای استقرار یک فضای سازمانی جدید انجام پذیرد.  تغییر در حوزه های مختلف سازمان می تواند انجام شود. برای نمونه  در یک سازمان آموزشی می توان به تعیین چارت جدید در ستاد سازمان پرداخت. همچنین استراتژی های آینده سازمان را بر اساس شرایط موجود سنجید.  نقش فناوری های نوین در چشم انداز سازمان را مشخص کرد. جایگاه آموزش و پژوهش در وضع مطلوب و وضع موجود  در سازمان را سنجید.

✍🏻صدف پورمنصف

*اسلامي كرم شاهلو، وحيد (۱۳۸۸). مفاهيم و فرآيند معماري سازماني، مديريت، شماره ۱۴۷-۱۴۸

 *Crilly, Donal, Sloan Pamela (2014), Organizational Architecture and corporate attention to stakeholders, institute for operations research and management sciences, USA

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *